Đăng nhập tài khoản

Để sử dụng được các tạo Tour, người dùng cần đăng nhập tài khoản. Tại giao diện trang chủ, người dùng bấm vào “Đăng Nhập/Đăng ký”.

Trường hợp người dùng đã có tài khoản, người dùng chỉ cần nhập số điện thoại/Email đã đăng ký để đăng nhập tài khoản.

*** Ngoài ra người dùng có thể đăng nhập tài khoản qua Google, Facebook hoặc quét mã QR code.

Last updated