Câu hỏi thường gặp tài khoản Meey 3D

MEEY 3D

1. Tôi muốn đăng nhập tài khoản thì làm như thế nào?

Bạn truy cập vào website https://meey3d.com/ sau đó bấm vào Đăng nhập/Đăng ký được hiển thị trên màn hình để đăng nhập tài khoản.

2. Nếu quên mật khẩu tài khoản tôi phải làm sao?

Trong trong trường hợp bạn quên mật khẩu tài khoản, bạn Bấm vào Đăng nhập/Đăng ký sau đó tìm và bấm vào Quên mật khẩu rồi lần lượt làm theo hướng dẫn để lấy lại mật khẩu tài khoản.

3. Tôi không biết cách đăng ký tài khoản trên Meey 3D?

Tại trang chủ, bạn bấm vào Đăng nhập/Đăng ký sau đó làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản mới.

Last updated