CÁCH TRUY CẬP NỀN TẢNG

Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản.
1. Nhập link truy cập Website
Người dùng nhập link https://meey3d.com/ vào thanh tìm kiếm của các trình duyệt: Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox… để truy cập vào website Meey 3D.
Hình: nhập link dẫn
2. Trang chủ
Sau khi nhập đường link vào thanh tìm kiếm trên các trình duyệt, người dùng sẽ được dẫn đến trang chủ của Meey 3D.
Khi truy cập vào website, người dùng có thể tham quan và trải nghiệm các tính năng tại giao diện trang chủ mà chưa cần đăng nhập tài khoản.
Hình: giao diện trang chủ