V. Giải thích chức năng trong giao diện "Chọn ảnh" Meey 3D

Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản.

1. Chức năng tại thanh dọc bên trái

2. Chức năng tại thanh dọc bên phải

3. Chức năng tại thanh ngang

(***) Sửa thông tin

Muốn tìm được Tour tại thanh tìm kiếm, người dùng cần phải đăng nhập tài khoản tại Đăng nhập/Đăng ký.

- Thông tin Tour

+ 1: Người dùng có thể thêm ảnh bìa cho Tour của mình.

+ 2: Người dùng có thể đổi tên cho Tour của mình

+ 3: Người dùng có thể mô tả kỹ hơn về Tour của mình.

+ 4: Người dùng có thể gắn nhãn Tour của mình vào các mục như bên dưới sao cho phù hợp với Tour đang tạo.

+ 5: Người dùng có thể chọn những tiêu chí cho Tour có sẵn hoặc có thể thêm tiêu chí phù hợp với tour đang tạo. Tối đa là 5 tiêu chí.

- Cài đặt Tour

+ Mặt bằng: Tại đây người dùng sẽ chọn Tour của mình có mặt bằng hoặc không có mặt bằng.

+ Hiệu ứng chuyển cảnh: Tính năng đang nâng cấp và bổ sung sau.

Last updated