III. Thêm ảnh Mặt bằng Meey 3D

Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản.

1. Thêm ảnh Mặt bằng

- Màn hình “Mặt bằng” cho phép người dùng chọn hình ảnh mặt bằng tại đây người dùng có thể bấm vào “Mặt bằng” hoặc “Chọn ảnh mặt bằng” để thêm ảnh.

- Khi bấm vào “Mặt bằng” hoặc “Chọn ảnh mặt bằng ”, người dùng chỉ có thể chọn một ảnh mặt bằng.

- Lưu ý: để tạo Tour nhanh hơn cho ảnh mặt bằng, khuyến nghị người dùng hoàn thiện thao tác tải ảnh tại “Chọn cảnh”.

- Sau khi chọn xong ảnh mặt bằng, màn hình sẽ hiển thị giao diện như bên dưới:

(***) Giải thích về các chức năng trong giao diện “Mặt bằng”

2. Hướng dẫn tạo Điểm nhấn tại “Mặt bằng

Để tạo được điểm nhấn cho Mặt bằng, người dùng nên hoàn thiện tải ảnh ở mục “Cảnh”(điều này sẽ hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian và dễ thao tác hơn khi tạo điểm nhấn).

- Bước 1: bấm chuột vào biểu tượng Điển nhấn, giữ chuột và kéo biểu tượng ra nơi mà người dùng muốn tạo điểm nhấn.

Vd: Tại Hình 5: người dùng A muốn tạo điểm nhấn cho khu vực có Sofa, người dùng A sẽ kéo thả điểm nhấn tại khu vực có Sofa.

Tại Hình 6: Khi khu vực Sofa được gắn điểm nhấn sẽ xuất hiện các ảnh người dùng đã thêm ở “Cảnh”. Lúc này người dùng chỉ việc chọn ảnh nào có Sofa và bấm Xác nhận.

Tại Hình 7: Sau khi xác nhận đúng ảnh, điểm nhấn sẽ xuất hiện tại nơi chọn ảnh như hình bên dưới:

- Bước 2: Người dùng lặp lại thao tác với những ảnh còn lại đến khi gắn hết điểm nhấn cho các ảnh có trong “Cảnh” (Hình 8)

Để xem được những ảnh chi tiết trên Mặt bằng, người dùng bấm vào những điểm nhấn trên ảnh mặt bằng, hệ thống sẽ dẫn người dùng đến đúng ảnh mà người dùng cần xem.

Last updated