HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ MEEY 3D

Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản.

1. Đăng nhập tài khoản

Để sử dụng được các tạo Tour, người dùng cần đăng nhập tài khoản. Tại giao diện trang chủ, người dùng bấm vào “Đăng Nhập/Đăng ký”.

Trường hợp người dùng đã có tài khoản, người dùng chỉ cần nhập số điện thoại/Email đã đăng ký để đăng nhập tài khoản.

*** Ngoài ra người dùng có thể đăng nhập tài khoản qua Google, Facebook hoặc quét mã QR code.

2. Quên mật khẩu

Nếu người dùng quên mật khẩu, tại giao diện Đăng nhập, người dùng bấm “Quên mật khẩu”. Sau đó nhập Email hoặc Số điện thoại để lấy lại mật khẩu.

- Nhập số điện thoại: hệ thống sẽ gửi mã OTP vào điện thoại của người dùng, sau đó người dùng nhập mã OTP như như hình dưới và bấm “Xác thực”. Cuối cùng người dùng đặt lại mật khẩu mới vầ bấm “Đổi mật khẩu”.

- Nhập địa chỉ Email: hệ thống sẽ gửi mail xác thực thay đổi mật khẩu vào email của người dùng. Người dùng truy cập email và làm thao tác thay đổi mật khẩu như trong hướng dẫn. Sau khi thay mật khẩu mới người dùng quay lại trang chủ và đăng nhập bằng mật khẩu vừa thay.

3. Đăng ký tài khoản mới

Trường hợp chưa có tài khoản hoặc muốn mở thêm tài khoản khác, người dùng vào mục “Đăng Nhập/Đăng ký” để mở tài khoản trên Meey ID. Người dùng nhập SĐT (Sđt chưa từng sử dụng để mở Tài khoản trên Meey ID hoặc các sản phẩm khác trong HST Meey Land)

+ Hệ thống sẽ gửi mã OTP vào điện thoại dùng để đăng ký Tài khoản, sau đó người dùng nhập mã OTP như như hình dưới và bấm “Xác thực”.

+ Cuối cùng người dùng nhập thông tin cá nhân như hướng dẫn của hệ thống.

*** Tài khoản Meey ID sử dụng cho toàn bộ các sản phẩm và các ứng dụng khác do Công ty Meey Land phát hành.

Last updated