CÁC CHỨC NĂNG TRÊN TRANG CHỦ MEEY 3D

Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản.

1. Thanh tìm kiếm

Là nơi người dùng có thể tìm kiếm Tour đã tạo một cách nhanh chóng, chỉ cần nhập tên Tour và bấm Enter.

Vd: Người dùng A tạo Tour, đặt tên tour là Happy House và gắn nhãn Tour này vào mục “Nhà ở”. Khi cần tìm lại tour này người dùng A chỉ cần nhập “Nhà ở” hoặc “Happy House” trên thanh tìm kiếm, sau đó nền tảng sẽ hiển thị lên Tour mà người dùng A cần tìm.

2. Thanh điều hướng dọc tại giao diện trang chủ

3. Tour mẫu trên giao diện trang chủ

Bằng cách kéo chuột hoặc bấm vào các biểu tượng được tạo sẵn, người dùng sẽ trực tiếp có được trải nghiệm tuyệt vời khi tham quan Tour 360 độ tại trang chủ, những Tour mẫu này được tạo bởi đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm của Meey 3D.

Last updated