Đăng nhập tài khoản Meey 3D

Để sử dụng được các tạo Tour, người dùng cần đăng nhập tài khoản. Tại giao diện trang chủ, người dùng bấm vào “Đăng Nhập/Đăng ký”.

Trường hợp người dùng đã có tài khoản, người dùng chỉ cần nhập số điện thoại/Email đã đăng ký để đăng nhập tài khoản.

*** Ngoài ra người dùng có thể đăng nhập tài khoản qua Google, Facebook hoặc quét mã QR code.

Last updated