Đăng ký tài khoản Meey 3D

Trường hợp chưa có tài khoản hoặc muốn mở thêm tài khoản khác, người dùng vào mục “Đăng Nhập/Đăng ký” để mở tài khoản trên Meey ID. Người dùng nhập SĐT (Sđt chưa từng sử dụng để mở Tài khoản trên Meey ID hoặc các sản phẩm khác trong HST Meey Land)

+ Hệ thống sẽ gửi mã OTP vào điện thoại dùng để đăng ký Tài khoản, sau đó người dùng nhập mã OTP như như hình dưới và bấm “Xác thực”.

+ Cuối cùng người dùng nhập thông tin cá nhân như hướng dẫn của hệ thống.

*** Tài khoản Meey ID sử dụng cho toàn bộ các sản phẩm và các ứng dụng khác do Công ty Meey Land phát hành.

Last updated