IV. Các tính năng hỗ trợ tạo Tour Meey 3D

Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản.

1. Tính năng Xem trước

2. Tính năng Xuất bản

- Sau khi bấm Xuất bản sẽ xuất hiện bảng hỏi như bên dưới. Người dùng có thể bấm chọn Hủy hoặc Xuất bản để lưu Tour của mình.

3. Tính năng Chỉnh sửa

- Người dùng hoàn toàn có thể kéo giữu chuột sang trái phải tại các ảnh để xem được trọn vẹn chi tiết ảnh 360 và để tìm điểm nhấn của ảnh tiếp theo.

4. Tính năng Chia sẻ

Last updated