II. Chèn Âm thanh/ Ảnh chú thích/ Video/ Link dẫn và tạo ghi chú Meey 3D

Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản.

1. Chèn Âm thanh

+ Bước 1: bấm chuột vào biểu tượng âm thanh, giữ chuột và kéo biểu tượng ra màn hình.

+ Bước 2: bấm vào tải lên để tải âm thanh cho Tour của bạn (lưu ý: hiện tại chỉ có thể tải được âm thanh có đuôi là mp3)

+ Bước 3: bấm Lưu hoặc Đổi file để chọn file âm thanh khác hoặc xóa file nếu không muốn thêm âm thanh.

Sau khi bấm Lưu biểu tượng âm thanh sẽ hiển thị trên màn hình, người dùng có thể di chuyển biểu tượng này đến bất cứ nơi nào trên bàn hình ảnh, bấm vào biểu tượng này để phát âm thanh.

2. Chèn thêm hình ảnh bổ trợ

Vd: căn hộ của người dùng A có góc làm việc nhỏ, và người dùng A muốn chèn thêm ảnh góc làm việc thì có thể thực hiện theo các thao tác sau:

+ Bước 1: bấm chuột vào biểu tượng Hình ảnh, giữ chuột và kéo biểu tượng ra màn hình.

+ Bước 2: bấm vào Tải ảnh để tải thêm ảnh cho Tour (lưu ý: tại đây người dùng có thể tải ảnh thường hoặc ảnh 360)

+ Bước 3: bấm Lưu hoặc Đổi ảnh để chọn ảnh khác hoặc Xóa ảnh nếu không muốn chèn thêm ảnh.

Để xem được ảnh thêm hiển thị như thế nào, người dùng vui lòng bấm vào Chỉnh sửa để xem ảnh chi tiết.

3. Đường dẫn Video

+ Bước 1: bấm chuột vào biểu tượng Video, giữ chuột và kéo biểu tượng ra màn hình.

+ Bước 2: người dùng vào Youtube copy link muốn gắn vào tour sau đó quay lại trang đang tạo Tour gán link và bấm Lưu. (lưu ý: hiện tại nền tảng chỉ đang hỗ trợ chèn video được lấy từ Youtube)

+ Bước 3: cuối cùng người dùng bấm vào biểu tượng Video và xem được video mình vừa gắn.

+ Bước 1: bấm chuột vào biểu tượng đường dẫn link, giữ chuột và kéo biểu tượng ra màn hình.

+ Bước 2: người dùng vào các trang nền tảng khác và copy link bài viết tại các nền tảng này sau đó quay lại trang đang tạo Tour gán link dẫn và bấm Lưu.

+ Bước 3: cuối cùng người dùng bấm vào biểu tượng dẫn link và xem được bài viết mình vừa gắn.

Để xem được link bài viết hiển thị như thế nào, người dùng vui lòng bấm vào Chỉnh sửa để xem chi tiết bài viết.

5. Tạo ghi chú

+ Bước 1: bấm chuột vào biểu tượng chữ T, giữ chuột và kéo biểu tượng ra màn hình.

+ Bước 2: màn hình xuất hiện cửa sổ để người dùng có thể nhập mô tả hoặc nội dung cho Tour của mình.

+ Bước 3: cuối cùng người dùng bấm vào Lưu, sau đó đoạn văn bản người dùng vừa tạo sẽ xuất hiện trên màn hình, lúc nào người dùng có thể kéo đoạn viết đến nơi mình muốn trong màn hình.

Khi viết, người dùng có thể căn chỉnh, đổi màu chữ biết, v.v… trên thanh công cụ kèm theo.

*** Khi hoàn thành hết những thao tác trên, người dùng bấm Xem trước để kiểm tra lại Tour của mình, nếu Tour đã khoàn thiện như mong muốn thì người dùng bấm Xuất bản để Tour được lưu lại trên nền tảng.

Last updated